נוגעת בשרשי אהבה

צלע נשברת כדי להגיע עם החץ ישר לליבי
עוטפת אותך בשתי ידי החמות
ולא רוצה דבר מלבד אהבתך

Edited: ספטמבר 4, 2007

סערורית

כמה אמת כמה בדיה
יש במציאות
מספרת לעצמי סיפור.
וחיה
יש לי אהבה ואש סוערת
ותקווה ענקית
ונחישות מורכזת
חייכתי לעולם
הוא יחזיר לי חיוכו
תגובה אחרת
לא אראה

Edited: ספטמבר 4, 2007

This is a blog At.CorKy.Net